IT Konsult och Systemarkitekt med Microsoft-infrastruktur och Hyper-V Virtulization som specialité

Infrastrukturspecialist inom Microsoft med inriktning på System Center-familjen.

Online Client Management (Windows Intune)