IT Infrastrukturspecialist inom VMware virtualization och Microsoft Server 2003/2008 R2

Active Directory GPO-hanteringen

Säkerhetskopiering och återställning planering

iSCSI SAN Storage management

VMware Virtual Infrastructure Management

VMware View Infrastructure  Implementation och Management