Djup kompetens kring VMware Virtuell Infrastruktur för Datacenter och VDI

vSphere, vCenter, vSAN, och Horizon View

Private och Hybrid Cloud lösningar